bezproblemowe zwroty i reklamacje
darmowa dostawa od 200 zł
wysyłka w 24h
średnia ocena satysfakcji: 99,7%

Infolinia: (58) 677-40-44, pon.-pt. 10-18, sob. 9-14

Kategorie

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego fuks24.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Fuks24.pl prowadzony jest przez firmę Fuks Zadrowscy Spółka Jawna z
siedzibą w Wejherowie przy ulicy Rzeźnickiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000144542, NIP 958-13-69-414 REGON 192479404 e-mail adrian@fuks24.pl, nr telefonu 58 572
10 12.
2. Sklep internetowy fuks24.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu agd, rtv oraz
komputerowego.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Fuks24.pl są podawane w polskich złotych
(PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT).
4. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez
Klienta.
5. Na każdy sprzedany towar w sklepie internetowym wystawiamy faktury VAT.
6. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W
szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości
sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

II. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienia w sklepie można składać za pośrednictwem systemu internetowego www.fuks24.pl,
poprzez pocztę elektroniczną pod adresem adrian@fuks24.pl lub telefonicznie: 58 572 10 12.
2. W chwili złożenia zamówienia w systemie sklepu internetowego fuks24.pl, klient automatycznie
otrzymuje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia
zamówienia do realizacji jest jedynie informacją o poprawnym złożeniu zamówienia.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych, imienia,
nazwiska, numeru telefonu, adresu dostawy oraz adresu e-mail. Po przyjęciu zamówienia
sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. Sklep może odmówić realizacji, w momencie braku możliwości potwierdzenia zamówienia w
ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
5. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem następuje w momencie
potwierdzenia przez pracownika sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie odbywa
się za pomocą poczty elektronicznej.
6. Klient ma prawo do dokonania zmian w zamówieniu do chwili opuszczenia przesyłki magazynu
sklepu. Zmiana musi zostać zaakceptowana i potwierdzona za pomocą poczty elektronicznej przez
sklep.
7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności
zamówionego towaru lub z innych ważnych przyczyn. W szczególności w przypadku, w którym na
skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub
danych prezentowanego produktu.
8. Dostawa towaru odbywa się na kilka sposobów:
• Dostawa przez firmę kurierską. Współpracujemy z firmą DB Schenker, Geis, Inpost, UPS, DHL, FedEX.
• Dostawa transportem własnym naszej firmy. (tylko w wybranych dzielnicach trójmiasta które
obsługujemy własnym transportem).
• Odbiór osobisty w jednym ze sklepów naszej firmy. Tylko na podstawie numeru zamówienia.
Cennik usług transportowych na stronie w dziale koszty dostawy.
9. Formy płatności za zakupy w sklepie Fuks24.pl:
• Przelewem na rachunek bankowy. Podstawą do wysłania towaru jest moment zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym.
• Za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Maksymalna wartość zamówienia przy płatności za
pobraniem to 10 000 zł.
• Gotówką w kasie, w przypadku odbioru osobistego w jednym z naszych sklepów.
• W systemie ratalnym. Oferty Banków dostępne na stronie sklepu.
10. Czas realizacji zamówienia prezentowany na stronie sklepu to okres od momentu potwierdzenia
zamówienia do wysłania paczki. Czas ten liczony jest w dniach roboczych. Do czasu realizacji
należy doliczyć czas dostawy. W przypadku a) firmy kurierskiej jest to od 1 do 2 dni roboczych,
b) transportu własnego po ustaleniu z konsultantem,
11. W trakcie odbioru paczki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu i nie nosi
śladów otwierania. Następnie obieramy przesyłkę i w obecności kuriera sprawdzamy zawartość
paczki. W chwili stwierdzenia uszkodzenia paczki, lub niezgodności zawartości paczki z
zamówieniem, należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem
pod numerem telefonu 58 572 10 12 lub mailowo: adrian@fuks24.pl

III. Gwarancja, odpowiedzialność i zwrot towaru

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Fuks24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie
Polski. Warunki gwarancji są określone w druku gwarancji dołączonym do towaru. Reklamacje
gwarancyjne należy składać zgodnie z warunkami gwarancji.
3. Klient ma prawo reklamować towar zakupiony w naszym sklepie na postawie odpowiedzialności
za niezgodność towaru z umową, zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 roku. Okres odpowiedzialności na podstawie niezgodności
towaru z umową wynosi 24 miesiące.
4. Czas na rozpatrzenie reklamacji w związku z niezgodnością towaru z umową wynosi 14 dni.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony, wymieniony na
nowy lub w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zostanie zwrócona równowartość
ceny produktu.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie
koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki
serwisowej sprzętu).
7. W przypadku reklamacji nośników danych (karty pamięci, dyski twarde itp.)sklep nie odpowiada
za dane umieszczone na tych nośnikach.
8. W okresie 21 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru lub jego osobistego odbioru,
konsument ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy,
zgodnie z przepisami zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r.
o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu
w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (nie tylko
samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty).
Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.
Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu (na koszt kupującego) lub
dostarczyć osobiście po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu.
Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od
umowy, swoje dane personalne oraz numer rachunku bankowego oraz dane posiadacza rachunku na
który nastąpi zwrot wartości produktu. (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy).
9. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość towaru przelewem w ciągu 7 dni
roboczych od momentu jego otrzymania. Zwrotowi podlega jedynie należność za zwracany towar.
Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, takie jak opłata za dostawę, opłata za płatność w
systemie internetowym).

IV. Ochrona danych osobowych

1. Klient składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych
osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Zakres
zbieranych danych dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej
wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu fuks24.pl są przetwarzane wyłącznie dla
potrzeb realizacji zamówień i obsługi klienta dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za
wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo firmom transportowym, Bankom i firmom
kredytowym w celu obsługi dostawy oraz płatności związanych z zamówieniami klienta. Dane te są
gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby
do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
3. Administratorem danych osobowych jest PHU FUKS Zadrowscy Spółka Jawna z siedzibą w
Wejherowie przy ul. Rzeźnickiej 8. Klient ma prawo wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia
swoich danych osobowych w każdym momencie.
4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e –
mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep
http://fuks24.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu
wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://fuks24.pl (zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

V. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. nr 180, poz. 1495), klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić
stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący
skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adres korespondencyjny
sklepu. Koszt przesyłki ponosi klient.
2. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem od momentu złożenia
przez klienta zamówienia.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem
fuks24.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z
intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym
dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby
pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego
prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy
dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Dodano do koszyka

Koszyk